narozen 9. 9. 2018, barva - red

Polsko

 

ARAM VIDEO

 


 

 

Aram 1 web 5M

 

 Aram 1

5. měsíc


 

 

ARAM S2

 

ARAM S5

4. měsíc


 

 

ARAM 35M 1

 

ARAM 35M

3,5 měsíce


 

 

ARAM 13T 3

 

ARAM 13T

13. týden


 

 

ARAM 125T

 

ARAM 125T 1

 

Aram 12. t

12. týden


 

 

 ARAM 10T 3

 

ARAM 10T

 

ARAM 10T 2

10 týdnů


 

 

 ARAM 9T 2

 

ARAM 9T

 

ARAM 9T 1

9 týdnů


 

 

ARAM 7T

 

ARAM 7T 1

 

ARAM 7T 2

7 týdnů


 

 

 

ARAM 6T 3

 

ARAM 6T

 

ARAM 6T 2

6. týden


 

 

ARAM 1M 4

 

ARAM 1M

 

ARAM 1M 1

1 měsíc


 

 

ARAM 3. týden

 

ARAM 2 3. týden

 

ARAM 1 3. týden

3 týdny


 

 

ARAM 1 2T

 

 ARAM 2T

 2 týdny


 

 

ARAM RED BOY DARK 1

 

ARAM RED BOY DARK

8. den


 


 
Tvorba stranek pro chovatele